Voordracht "Kinderen veilig online - Internet en privacy"

01-04-2023

Een organisatie van Gezinsbond en Davidsfonds SDW/Afsnee

Deze vormingsavond richt zich vooral naar ouders/grootouders met kinderen/ kleinkinderen tussen 6 en 16 jaar.

We vinden privacy en bescherming van onze persoonsgegevens heel belangrijk, maar hoe gaan we om met privacy op het internet?

Wat gooi je zelf te grabbel op het internet en wat beschouw je als veilig?

En hoe gaan je kinderen, kleinkinderen daarmee om?

Zijn we ons voldoende bewust van de risico's van het gebruik van deze moderne communicatie?

Op deze avond leer je kritisch omgaan met instellingen, reclame, wachtwoorden.... en krijg je heel wat "tips en tricks" over hoe je kinderen tussen 6 en 16 jaar veilig het internet kan laten gebruiken op computer, smartphone, tablet....

Je leert eveneens hoe we kinderen kunnen beschermen tegen cyberpesten en wat te doen als ze er toch slachtoffer van zijn.

De voordracht heeft een hoog informatief gehalte, dat je in verstaanbare taal wordt gebracht.

De vormingsreeks "Veilig online" is een 5 gemeenschappelijk initiatief van de Gezinsbond en Child Focus. Eén van de zes thema's uit deze reeks is "Internet en privacy", dit wordt ons toegelicht door Tom Van Renterghem, preventieadviseur bij Child Focus.

Plaats: Open Huis, Pastorijdreef 6, SDW
Wanneer: dinsdag 25 april om 20u
Toegang: gratis voor leden Davidsfonds en Gezinsbond SDW/Afsnee (5 euro voor niet-leden)