Wat is Dekenij Borluut

Onze Dekenij is ontstaan als een sociaal-culturele vereniging ten dienste van de bevolking van Sint-Denijs-Westrem en algauw ook van Afsnee. Dat wil ze in eerste instantie ook blijven.

Onze vereniging vindt zich in haar onafhankelijkheid en eigenheid gesteund door het Koninklijk Verbond van Gentse Gebuurtedekenijen, waarbij ze sedert 1976 is aangesloten. Daardoor zijn ook onze pluraliteit én neutraliteit gewaarborgd.

In 2016 vierde Dekenij Borluut zijn 40-jarig bestaan. De volledige geschiedenis van de dekenij, vindt u onder het tabblad Geschiedenis.


Onze visie en motivatie

Onze hoofdbekommernis is de goede en vooral aangename verstandhouding onder de inwoners van Sint-Denijs en Afsnee te bevorderen.

De Dekenij wil de mensen dichter bij elkaar brengen door allerlei manifestaties en vooral door informatie via 'Info Sint-Denijs-Westrem & Afsnee'. De lokale verenigingen en openbare besturen en instellingen vinden in dit veelgelezen blad een ideale spreekbuis om hun activiteiten en berichten kenbaar te maken. Middenstand en cultuurleven reiken hier elkaar de hand, want dankzij handelaars en neringdoeners van beide dorpen kan onze Info gratis worden bezorgd aan alle inwoners: een eerste, niet onbelangrijke stap naar een goed gemeenschapsgevoel.