Restauratie Sint-Rochuskapelletje

14-12-2022

Het Sint-Rochusplein, een driehoekig pleintje gelegen op het snijpunt van wegen (Oude- en Hogeheerweg, Octaaf Soudan- en Nieuwstraat), is een pleintje waarvoor een comité van buren en WMM een plan uitwerkten om het opnieuw gezelliger en groener te maken.
Het kapelletje waarnaar het is genoemd, dateert van circa 1869 en werd gebouwd in opdracht van de familie Soenens (ridder Florent Soenens) nadat in Gent en omstreken een niets ontziende cholera epidemie ontelbare slachtoffers had gemaakt.

Na technische controle door de dienst Monumentenzorg bleek dat het kapelletje dringend aan restauratie toe was. Een kleine werkgroep, Wim Van Lancker, Emile Rummens, Guy Goditiabois, Jean Soenens en Wien Servaes, hebben toen "De Vrienden van de Sint-Rochuskapel" opgericht. De bedoeling is om geld in te zamelen en de restauratie stap voor stap aan te vatten, volgens de aanbevelingen van de Dienst Monumentenzorg. De kapel komt in aanmerking voor subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen als 'waardevol klein erfgoed'. 

Zo zullen eerst de dakbedekking, de natuurstenen dekstenen en de topbekroning op de nok aangepakt worden, waarna kapconstructie en zolder de volle aandacht zullen krijgen. Wie de inspanningen ter behoud en vrijwaren van dit bescheiden stukje erfgoed gunstig gezind is, roepen wij op dit initiatief te steunen door het storten van een bijdrage op het hieronder vermelde rekeningnummer:

BE73 7350 5966 2260

van Kapel Sint-Rochus

Dit is een specifieke projectrekening bij Dekenij Borluut, zodat de besteding veilig en gecontroleerd gebeurt.