Oproep naar werken van Octaaf Soudan

01-02-2023


Octaaf Soudan is ons allen bekend van de straatnaam maar steeds minder mensen weten dat dit een kunstschilder was die in Latem en Sint-Denijs-Westrem gewoond en gewerkt heeft. Hij schilderde mooie landschappen en was tijdens zijn leven vrij bekend. Hij stierf in de Stationsstraat, de huidige Octaaf Soudanstraat in 1947.

Omdat hij nooit de publiciteit zocht, geraakte hij na zijn dood wat in de vergetelheid, ten onrechte. Om opnieuw kennis met hem te maken zal in augustus in het Borluutkasteel een tentoonstelling worden opgezet door Cultuursmakers, Borluut Borrlt en diverse privé-personen. Daarbij zal ook het levensverhaal van Soudan aan bod komen.

Vermoedelijk zijn er nog werken van hem in privé-bezit in SDW en Afsnee. Wij doen daarom een warme oproep naar alle bezitters van werken en/of familiefoto's van Soudan om die uit te lenen voor deze tentoonstelling, de eerste over hem sinds vele jaren. De werken worden uiteraard verzekerd. Uw uitleen kan anoniem blijven ("uit privé-bezit") of uw naam vermelden.

Thans is volop een inventarisatie bezig. Mensen die willen meewerken en schilderijen of tekeningen willen uitlenen kunnen een foto mailen naar:

(graag met opgave van de afmetingen) t.a.v. Emile Rummens. Zo nodig kunnen we ter plaatse komen kijken.

Begin april wordt een selectie gemaakt en wordt elkeen verwittigd. Uiteraard mogen ook personen van buiten SDW en Afsnee werken insturen.

We danken iedereen oprecht voor zijn of haar bereidwillige samenwerking.

Info: 0495 59 81 04 - sint-denijs-westrem@cultuursmakers.be