Nieuw bos in Sint-Denijs-         Westrem: kom mee planten        EVENEMENT GEANNULEERD!

12-12-2023

Ben jij ook zot van bos? Geniet jij van de kleurenpracht in de herfst? Van het ritselen van de bladeren in de wind of een vogelconcert in de ochtend? Kom dan op zaterdag 20 januari mee planten aan het nieuwe bos in de Putstraat! BOOST zal er maar liefst 3075 bomen planten op een perceel van 1,14 ha. Om al die nieuwe boompjes en struikjes in de grond te krijgen, kunnen we wel wat plantende handen gebruiken. Doe je mee? Welkom!

De Bosgroepen ondersteunen boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos en zorgen voor meer bos in jouw buurt. Met BOOST geven de Bosgroepen een duwtje in de rug aan bosuitbreiding in Oost-Vlaanderen. Zo werd er de voorbije jaren al 14 ha nieuw bos geplant, en daar komt deze winter nog eens 10 ha bij! Goed voor meer biodiversiteit, klimaatbuffering en een versterking van de reeds aanwezige boskernen in onze provincie.

Nat bos in de Putstraat

Dit jaar is o.a. Sint-Denijs-Westrem aan de beurt. Het nieuwe bos komt in de Putstraat, op een boogscheut van het Parkbos, en ligt langs een prachtige fietsroute. Het bos wordt aangeplant op een perceel van een privé-eigenaar met een groot hart voor bos. Er worden heel wat verschillende boom- en struiksoorten aangeplant; voor de soortenkeuze werd rekening gehouden met de natte zandleembodem. Zo komt er een groot aandeel zwarte els en Europese vogelkers. Zomereik, zomerlinde, esdoorn, haagbeuk en zachte berk maken het lijstje boomsoorten compleet. Daarrond komt een golvende en bloeiende struikengordel. We creëren een microklimaat waar insecten, vogels en kleine diertjes zich perfect thuis voelen. Zon, schaduw, hoge én lage begroeiing, in dit bosje is er voor elk wat wils!

Stapsteen in de groene stadsrand

Het perceel heeft bovendien interessante 'buren'. De beboste zone van het aanpalende kasteeldomein Puttenhove zal door de BOOST-bebossing versterkt en uitgebreid worden. Daarnaast ligt het midden in een netwerk van reeds aanwezige kleine landschapselementen. Verbindingen met het nabijgelegen Parkbos en de overige beboste kasteeldomeinen in de omgeving zijn op deze manier verzekerd. Het BOOST-bos zal dan ook fungeren als ecologische 'stapsteen' voor allerhande fauna en flora.

Samen planten

We willen liefst zo veel mogelijk buurtbewoners betrekken bij deze bosaanplant. We nodigen jou dan ook graag uit op onze feestelijke plantactie. Zo kan je zelf enkele boompjes in de grond stoppen en die de komende jaren zien uitgroeien tot een volwaardig bos. Vzw De Moester zet ook haar schouders onder de plantactie en zal lekkers voorzien voor alle planters.

Deze actie is omwille van omstandigheden geannuleerd (plantveld staat onder water).