Kerkgemeenschappen Sint-Dionysius & Sint-Jan-De-Doper informeren

09-06-2023

Zaterdag 27 mei om 13 uur: Vormselviering.

Zaterdag 27 mei om 13 uur worden de kinderen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee in de kerk van SDW gevormd in een gebedsviering.
De vieringen van het weekend – zaterdag in Afsnee om 18 uur en zondag in SDW om 9 uur – hebben gewoon plaats.

Zondag 28 mei: de plechtige eucharistieviering in SDW heeft plaats om 10 uur en niet – zoals gewoonlijk – om 9 uur!

Zondag 25 juni om 10 uur: Parochiedag en feest van de HH Apostelen Petrus en Paulus.

Op 29 juni viert de katholieke kerk het feest van Petrus en Paulus. Onze parochie gedenkt hen op zondag 25 juni om 10 uur in de kerk van Sint-Paulus (Gent Sint-Pieterswijk). Er zijn dan op zaterdag of zondag in geen enkele kerk eucharistievieringen.

Na de viering start een sprankelend parochiefeest waarop iedereen van harte is uitgenodigd!
Meer info in alle parochiekerken en parochiebladen.

Begrip kerkfabriek - fabrica 

In de Burenbabbel over de Putkapel kwam de kerkfabriek ter sprake. "Fabriek" is een ongelukkige vertaling van het Latijnse fabrica – onderneming – uit het kerkelijk recht van de 13de eeuw. De kerk richtte toen ondernemingen op voor het beheer van kerkelijke goederen. Na de Franse Revolutie pikte het Concordaat van 15 juli 1801 tussen de Paus en Frankrijk deze gedachte op en maakte er civielrechtelijke instellingen van.

De kerkfabriek is dus geen vereniging maar een publieke rechtspersoon, door de wet geïnstalleerd. De kerkfabrieken dragen tot vandaag zorg voor het kerkelijke patrimonium, ongeacht of dit eigendom is van de geloofsgemeenschap of van de overheid (meestal sinds diezelfde Franse Revolutie).

De Putkapel is nog steeds private eigendom van de kerkfabriek. Omdat de kapel geklasseerd is, komt de Vlaamse Gemeenschap gedeeltelijk tussen in restauratiekosten, maar stelt ze ook haar eisen. De kerkfabriek kan bv. niet zomaar de ramen van het gebouw vervangen.

De kerkfabriek van Sint-Denijs-Westrem heeft sinds de bouw van de huidige pastorij (einde 19de eeuw), quasi geen patrimonium noch inkomsten meer. Ze heeft wel een speciale rekening voor onderhoud en restauratie van de Putkapel:

BE70 8930 5579 0425.

Alvast dank voor de steun!

Karel Peeters