Kerkfabriek Sint-Dionysius stelt monumenten ter beschikking

01-04-2023

Het kerkbestuur is het wettelijk orgaan met rechtspersoonlijkheid dat moet instaan voor het beheer en het onderhoud van de kerk en de kerkelijke goederen, dienstig voor de eredienst. Zo beheert zij o.a. de kerk en de Putkapel, die beiden tot het beschermd patrimonium van onze gemeente behoren.

Het kerkbestuur van de Sint-Dionysius-kerk te Sint-Denijs-Westrem stelt graag beide monumenten, de Sint-Dionysius-kerk en de Putkapel, ter beschikking voor concerten of tentoonstellingen. Voorwaarden zijn dat de evenementen niet indruisen tegen de visie van de Kerk, de waardigheid van de ruimtes respecteren en geen politieke motieven vertonen.

De kerkraad beslist autonoom over het al dan niet in gebruik geven van de gebouwen of delen ervan overeenkomstig de richtlijnen van het Bisdom en de Stad Gent, waartoe de gebruikers een overeenkomst ondertekenen en gebruiks-, energie- en schoonmaakkosten betalen. Aanvragen dienen uitsluitend per mail of brief, vooraf en tijdig ter goedkeuring te worden gericht aan de "Kerkfabriek Sint-Dionysius, Pastorijdreef 2, 9051 Sint-Denijs-Westrem" (secretaris: debrabanderelieve@skynet.be).