Inkijk in het beheer van Kasteel Borluut

24-12-2022

Sinds mei 2018 beheert de Dekenij het kasteel Borluut. Maar wat houdt dat nu juist in? En hoe is dit tot stand gekomen? Hieronder een korte schets. 

In 2018, bij het vertrek van het Festival van Vlaanderen uit het kasteel (waar zij hun burelen hadden), bood de Stad aan om het dagelijks beheer over te dragen aan Dekenij Borluut. Hiertoe zou een beheersovereenkomst afgesloten worden, waarin de Stad, als eigenaar, vastlegt welk soort activiteiten mogelijk zijn, waaraan ze moeten voldoen, hoeveel de huurprijs per soort activiteit bedraagt enz. Het kasteel is nl. privé-eigendom van de Stad, in tegenstelling tot heel wat openbare gebouwen die aan andere regels gebonden zijn (zoals bv. verplichte voorzieningen voor toegang door mindervaliden). 

De dekenij probeert deze beheersverantwoordelijkheid naar best vermogen op te nemen. Zo werd een werkgroep met vrijwilligers opgericht, enthousiastelingen die bereid zijn om heel wat van hun vrije tijd ten dienste te stellen van de verenigingen en inwoners uit de buurt. Er werd ruchtbaarheid gegeven rond de activiteiten die er plaatsvinden, het huishoudelijk reglement is via onze website terug te vinden, er werd een apart e-mailadres aangemaakt en er werd al heel wat materiaal aangekocht (glazen, borden, bestek, tentoonstellingsmateriaal...). 

Een greep uit voorbije activiteiten: yoga-les, koorrepetities, kine-les, tentoonstellingen, teambuildings, lentefeesten, trouwrecepties, verjaardagsfeesten, nieuwjaarsrecepties, opnames voor een kortfilm, filmfest Gent en talloze vergaderingen. 

Het hele jaar door vinden er activiteiten plaats, naar schatting zo'n 5 per week. Daarnaast hebben er 6 kunstenaars hun atelier ondergebracht en is er dus continu beweging in en rond het kasteel.

De 6 leden uit de werkgroep houden zich vooral bezig met het wegwijs maken van kandidaat-gebruikers, contacten met de Stad, afsluiten van verzekeringen, betalen van energiekosten, controle van de goede staat na de activiteiten, begeleiding van de poetsdienst (die momenteel ook nog gezocht wordt) en vooral de behandeling van de vele reservaties en vragen. Deze laatste activiteit heeft Jean de voorbije 4 jaar met verve op zich genomen, waarvoor dank! 

De Stad Gent heeft als eigenaar laten weten dat de beheersovereenkomst (die een einde zal kennen bij de start van de renovatiewerken) al zeker verlengd wordt tot 2025 en wordt uitgebreid met de garages in het koetshuis. Als dekenij onderzoeken we nog wat dat laatste als extra mogelijkheden met zich meebrengt en stellen we alles in het werk om het kasteel Borluut zoveel als mogelijk in een goede staat ter beschikking te blijven stellen van de verenigingen en inwoners uit de buurt. 

Hopelijk tot binnenkort op één van de activiteiten in het kasteel!

Wil jij een activiteit plannen in Kasteel Borluut? 

Dat kan. Op deze pagina kan je zien of het Kasteel nog vrij is op de gewenste datum en vind je meer info over de vergoeding. Je vindt er ook alle nodige documenten en een contactformulier.