De Sint-Rochuskapel: stand van zaken

09-06-2023

De Vrienden van de Sint-Rochuskapel hebben binnen het Wijkbudget een grondig uitgewerkt dossier ingediend bij de Stad. Eind juni zal worden meegedeeld of ons project al dan niet in aanmerking komt voor subsidie en zal blijken hoeveel die kan bedragen.

Subsidie voor de volle 100% van de kosten is waarschijnlijk te hoog gegrepen.

Voor de kapel - een niet beschermd monument - dienen ook zelf fondsen verzameld te worden. Op een via INFO gelanceerde oproep tot donatie reageerden reeds enkele sympathisanten, met als resultaat een saldo van ca. € 1000 op de projectrekening, waarvoor onze welgemeende dank.

Deze door de Dekenij gecontroleerde rekening is exclusief voorbehouden voor besteding van restauratiekosten aan de kapel en kan voor geen enkel ander doel worden geactiveerd. Ook de familie Soenens doet een belangrijke duit in het zakje en we verwachten dat ook nog van diverse privésponsors.

De renovatie en verfraaiing is een vrij dure onderneming. Het leien dak dient volledig vernieuwd te worden, het ijzeren hekwerk dient gezandstraald te worden en ook de muren zijn dringend aan restauratie toe. Ze zullen opnieuw in het originele ossenbloedrood geschilderd worden. Rondom de kapel zullen de sympathisanten zelf een tuintje aanleggen en onderhouden. Ook een zitbank wordt voorzien zodat voorbijgangers er even kunnen verpozen en buren er een babbeltje kunnen doen.

Samen met de voorziene aanleg van het Sint-Rochusplein belooft dit project in onze gemeente een rustpunt te creëren waar het aangenaam toeven is, met winkels in de buurt, waar kinderen kunnen spelen en wellicht ooit een wijkfeest kan georganiseerd worden…

Steun aan het project kan door storting op de KBC-rekening van de kapel

BE73 7350 5966 2260

Met dank vanwege de Vrienden van de Sint-Rochuskapel.
We houden jullie verder op de hoogte.