De Letter-weg.          Borluutkermis 2023

13-09-2023

Je opdracht 

 • Tijdens een wandeling van ongeveer 4 km, in en rond het centrum van SintDenijs Westrem let je aandachtig op namen, opschriften en aanduidingen op en aan gebouwen. De 56 foto's op dit deelnameformulier tonen telkens een detail van zo'n naam, opschrift, ... 
 • Noteer in het cirkeltje bij elke foto de volgorde waarin je de plaats passeert waar de foto is gemaakt. Wanneer je daarna de letters die volledig in het (rode) kader staan in die volgorde in het rooster plaatst, krijg je een 'uitspraak'. Dat is het échte antwoord van de zoektocht. 
 • De foto's zijn verdeeld in 3 blokken, gescheiden door een dikke stippellijn. In de wegbeschrijving is aangeduid welke foto's betrekking hebben op welk deel van de route. 
 • Op namen op brievenbussen of deurbellen van privéwoningen hoef je niet te letten. Ook wegwijzers, verkeerstekens, straatnamen of tijdelijke aanduidingen zoals affiches hebben geen belang. Het gaat altijd om 'permanente' aanduidingen op of aan het gebouw. De enige uitzondering hierop is op de foto gemarkeerd met een *. 
 • Per adres is er hoogstens 1 foto in de opdracht opgenomen. Let op: het gaat niet altijd om de naam van de zaak; soms kozen we voor de 'kleine lettertjes'. 
 • Vergeet ook niet om een antwoord te geven op deze schiftingsvraag:

'Hoeveel stappen zette de auteur van deze zoektocht,
terwijl hij op maandagavond 11 september de route aflegde?'

Je route

 • De zoektocht start in de 'Loofblommestraat', ter hoogte van de metalen toegangspoort van Basisschool Sint Paulus. Je vertekt in de richting van het Open Huis.
 • Je volgt de 'Loofblommestraat' en wanneer 'Vennestraat' de hoofdweg wordt, volg je mee naar rechts. 
 • Op het zebrapad voor het autowegviaduct steek je best de baan over, zodat je voorbij het viaduct schuin links het 'Kleinkouterken' kan volgen. 
 • Op het einde sla je rechtsaf in de 'Steenaardestraat'. 
 • Aan het kruispunt met de 'Beukenlaan' sla je naar rechts af en volgt die tot je opnieuw onder het autowegviaduct bent doorgelopen. Nu kies je links voor de 'Kerkwegel' tot je links de 'Hogeheerweg' in kan slaan. 
 • Nadat je op de 'Hogeheerweg' bent, vind je nog 1 foto van 'blok 1'. Daarna begin je aan 'blok 2'. 
 • Volg deze weg, ook over het 'SintRochusplein'. 
 • Dan kies je rechts voor de 'Octaaf Soudanstraat', die je volgt tot je aan het station. 
 • Neem nu de 'JeanBaptiste De Ghellinckstraat' naar rechts. 
 • Voor de tunnel sla je rechtsaf en volg je even de zijbaan van de 'Kortrijksesteenweg'. 
 • Sla wat verder rechtsaf de 'Nieuwstraat' in. Zo kom je opnieuw op het 'SintRochusplein'. 
 • Daar ga je naar links om de 'Oudeheerweg' te volgen. Volg die weg tot het einde. 
 • Aan het 'Gemeenteplein' loop je eerst rechtdoor langs het gemeentehuis om vervolgens twee keer links te nemen, zodat je op de buitenrand van het 'Gemeenteplein' blijft. 
 • Sla daarna rechtsaf, de 'SintDionysiusstraat' in. Nu vind je nog 1 foto van 'blok 2'. Daarna begin je aan 'blok 3'. 
 • Volg de 'SintDionysiusstraat' tot aan de verkeerslichten bij de KBC aan de 'Kortrijksesteenweg'. Daar steek je de straat over en keer je terug richting 'Gemeenteplein'. 
 • Wat verder neem je rechts de 'Krijzeltand'. 
 • Volg die 'Krijzeltand' tot de splitsing en kies dan de linkse aftakking, tot je opnieuw aan het 'Gemeenteplein' bent. Hier eindigt je tocht. 
Je kan je ingevulde antwoordformulier deponeren in de brievenbus van Sint-Dionysiusstraat 9 in Sint-Denijs-Westrem, tot uiterlijk zaterdag 14 oktober 2023 om 16u.
Of, beter nog, mail vóór datzelfde tijdstip je antwoord op de zoektocht én de schiftingsvraag, je naam, adres en een contactgegeven (mail of GSM) naar borluutzoektocht@gmail.com.

De PDF van deze zoektocht, met beschrijving van je opdracht, je route en het antwoordformulier kan je via de knop hieronder downloaden en meenemen onderweg tijdens je wandeling. Veel succes!