Gentspoort: met de tram van het Parkbos naar Dampoort

15-05-2023

Gentspoort

De afgelopen weken schoot het project Gentspoort uit de startblokken. Twee nieuwe tramlijnen, tunnels onder Dampoort en Heuvelpoort en een nieuwe inrichting voor tal van straten en pleinen. Met Gentspoort krijgt een groot deel van Gent de komende jaren een stevige make-over. Het project bevindt zich momenteel in de studiefase. De Werkvennootschap heeft van de Vlaamse regering opdracht gekregen om dit project te trekken en werkt hiervoor samen met de Stad Gent, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer en andere stakeholders.

Denktank

Gentspoort heeft een grote impact op Gent. Gentspoort zet dan ook sterk in om dit samen met Gentenaren te realiseren door middel van een denktank en verschillende werkateliers. De denktank bestaat uit vertegenwoordigers uit het Gentse middenveld, de adviesraden en individuele inwoners. Uit de inschrijvingen van inwoners selecteert Gentspoort een diverse groep van 40 personen.

De denktank komt samen op 1 juni, 13 juni en eenmaal in het najaar, telkens van 19 tot 22 uur. Inschrijven kan tot en met 21 mei 2023 via de website gentspoort.be. Aan de deelnemers van de denktank vraagt Gentspoort wel om aanwezig te zijn op de drie geplande momenten.
Tijdens de werkateliers wordt een specifieke zone besproken en verzamelt Gentspoort jullie feedback en kritische bemerkingen. 

Werkatelier

Niemand kent de Gentse straten immers beter dan de mensen die wonen en werken in en rond die straten. Tijdens de werkateliers zoomen we in op een specifieke zone en verzamelen we jullie feedback en kritische opmerkingen. De eerste werkateliers vinden plaats in juni 2023.  

Zone Kortrijksesteenweg
Donderdag 8 juni 19u30 – 21u30  (Gildenhuis)

Zone Parklaan – Ter Platen
Donderdag 15 juni 19u30 – 21u30  (ICC Gent)

Zone Tentoonstellingslaan – Zuid
Dinsdag 20 juni 19u30 – 21u30  (De Stroom)

De StroomZone Zuid – Kasteellaan
Donderdag 22 juni 19u30 – 21u30  (De Stroom)

Zone Dampoort
Dinsdag 27 juni 19u30 – 21u30  (Locatie volgt)

Zone Dok Zuid – Tolpoort
Donderdag 29 juni 19u30 – 21u30  (Locatie volgt)

Inschrijven is verplicht. Je kunt je tot één week voor het werkatelier inschrijven.
Meer info en online inschrijven via de website.  

Infostanden gemist? Bekijk onze projectvideo

Heb je ons gemist in het straatbeeld, of wil je nog eens alle informatie in een oogopslag? Bekijk dan nu onze projectvideo hieronder!