Wil jij het Kasteel Borluut huren voor een volgende activiteit?

Dat kan!

Sinds 1 mei 2018 heeft de dekenij het Kasteel Borluut in gebruik gekregen van de stad Gent. Particulieren, feitelijke verenigingen en andere organisaties kunnen het kasteel gebruiken.

Afhankelijk van de aanvrager en de aard van de activiteit varieert de vergoeding in de kosten tussen € 0 voor (door de stad Gent) erkende verenigingen die een sociaal-culturele activiteit organiseren tot € 375 voor particulieren of andere organisaties die een privé-activiteit willen organiseren. Daarnaast komen er per gebruik verzekeringskosten bij, en afhankelijk van de activiteit ook schoonmaakkosten.

Wil je weten of het kasteel nog vrij is op een bepaalde datum? Komt het kasteel in aanmerking voor het feest dat je zou willen geven? Wil je weten of je ook het park zou kunnen gebruiken? Via onderstaand invulformulier of via kasteelborluut@dekenijborluut.be kan je de nodige informatie bekomen.

Via onderstaande linken kan je de nodige documenten downloaden om een aanvraag in te dienen. Gelieve de ingevulde aanvraag door te sturen naar kasteelborluut@dekenijborluut.be of op papier te bezorgen op het adres dat vermeld staat op het formulier. We wensen je alvast een onvergetelijke activiteit in het kasteel toe!

Aanvraagformulier Kasteel Borluut digitaal

Aanvraagformulier Kasteel Borluut papier

Huishoudelijk reglement Kasteel Borluut

Vraag tot informatie

Na het invullen van onderstaand formulier, zal een medewerker van de dekenij je zo snel mogelijk contacteren.

Voornaam
Familienaam
Ik wil meer informatie over: