“De kruisweg van de kruiswegen van Albert Servaes

Albert Servaes werd in 1883 geboren te Gent en overleed in 1966 te Luzern in Zwitserland. Hij was het boegbeeld van de tweede Latemse school en schilderde verschillende kruiswegen. De laatste kruisweg, besteld in 1956 door pastoor Dhavé voor zijn kerkje in Afsnee, werd nooit geleverd. Na een geslaagde zoektocht vond Cultuursmakers Sint-Denijs-Westrem deze kruisweg terug in het PARCUM, museum voor religieuze kunst te Leuven.

Van 26 mei tot en met 26 juni zullen de 14 staties dan ook tentoongesteld worden in het kerkje van Afsnee. Het wordt een unieke kans om dit religieuze kunstwerk te bewonderen. Ook de de litho’s van de kruisweg van Orval (1936) zullen te zien zijn. De tentoongestelde kruisweg, oorspronkelijk bestemd voor de mooie kerk van Afsnee, was nog nooit te zien, tot nu.  

Wat voorafging… 

 • 23 februari 1921. Het Heilig Officie in Rome veroordeelt een kruisweg van Servaes, beter bekend als de kruisweg van Luithagen, zonder hem ooit gezien te hebben. 
 • Er volgt een periode van hevige controversen en nog meerdere kruiswegen, in totaal 10. 
 • Januari 1956. Pastoor Dhavé bestelt een kruisweg voor zijn kerk, voor 300 Zwitserse frank per statie, later verhoogd naar 400 Zwitserse frank. De pastoor betaalde de som van 5.436,50 Zwiterse frank. 
 • 6 juli 1957. De kruisweg is afgewerkt. De staties worden op paneel gelijmd en gefotografeerd. De pastoor betaalt 5.436,50 Zwitsers frank maar blijft wachten op zijn kunstwerk. Dat wordt eerst nog tentoongesteld in het Kunsthaus te Luzern. 
 • 18 februari 1959. Servaes vraagt dat het bisdom Gent de kruisweg aanvaardt en hij wil het bewijs dat dit religieuze kunstwerk altijd in het bezit zal blijven van de kerk van Afsnee. 
 • 30 augustus 1960. Albert Servaes maakt zijn beslissing bekend: hij wil de kruisweg zelf houden. 
 • Er komt een rechtszaak voor het kantongerecht Luzern maar pastoor Dhavé krijgt de raad ermee te stoppen. De hoge kosten voor de Zwitserse advocaten zijn niet in overeenstemming met de waarde van de Kruisweg. 
 • 19 april 1966. Servaes overlijdt in Zwitserland. Zijn Zwitserse erfenis komt toe aan zijn tweede echtgenote, Frieda Parasie. 
 • 2002. Frieda overlijdt in Zwitserland en laat per testament de kruisweg van Afsnee na aan het Parcum, het museum voor religieuze kunst te Heverlee. 
 • Het Parcum is bereid de kruisweg ter beschikking te stellen voor deze tijdelijke tentoonstelling. 
 • De kruisweg komt eindelijk thuis.

Dit wordt gecombineerd met twee kleine tentoonstellingen van religieuze kunst van Servaes in Sint-Martens-Latem, het kunstenaarsdorp waar hij zo lang verbleef en zijn Torenhuis bouwde. Het is geen retrospectieve, maar werd opgebouwd rond religieuze kunst. De twee tentoonstellingen gaan door in de stemmige crypte van het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem en in het Museum Gevaert-Minne.  

Om deze drie intieme tentoonstellingen te verbinden op een aangename manier werd een Albert Servaes fietsroute uitgewerkt in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen die grotendeels loopt via fietsknooppunten met eigen fietspad langs het Afsneekerkje, de Leie, het Torenhuis en in het groen van Latem en Deurle. Deze route zal digitaal beschikbaar zijn. Er wordt tevens een boek uitgebracht De kruisweg van de kruiswegen van Servaes door Eddie Verbeke over de boeiende lotgevallen van al zijn kruiswegen.  

Overal is de inkom gratis.

Aanbevolen route: Museum Gevaert-Minne, Crypte van het Gemeentehuis Sint-Martens-Latem, kerk van Afsnee

Op zaterdag en zondag (behalve zo 5 juni)  vanaf 28 mei tot en met 26 juni, zal Wien Servaes in de namiddag aanwezig zijn in de kerk van Afsnee om toelichting te geven bij de tentoonstelling

Opgelet: de openingstijden verschillen per locatie: 

 In de kerk van Afsnee: expositie van de 14 statiën van de kruisweg van Afsnee door Albert Servaes en de litho’s van de kruisweg van Orval (1936): doorlopend vanaf do 26 mei tot en met zo 26 juni.  uren van 10:00 tot 18:00. Deze expo wordt georganiseerd door Cultuursmakers St-Denijs-Westrem.

 In de crypte van het Latemse Gemeentehuis de geschilderde versie van de kruisweg van Luithagen: do 26 tot zo 29 mei, daarna telkens van woensdag tot en met zondag van 14:00 tot 18:00. Laatste dag zo 26 juni 2022.

Museum Gevaert – Minne: de 7 grote tekeningen, illustraties bij het passieverhaal van Christus, waaruit de kruisweg van Luithagen groeide: telkens van woe t.e.m. zo van 14 tot 18h.

Beide laatste tentoonstellingen worden verzorgd door de Gemeente en de Latemse Kunstkring.

Albert Servaes toont het paneel met De kruisweg van Afsnee , Statie 14.
Terug naar nieuwsoverzicht